Behandling

När du kommer första gången gör jag en undersökning och utifrån den planerar vi
tillsammans den fortsatta behandlingen. Ibland räcker det med ett besök och du kan
träna vidare på egen hand. Ibland behövs fler behandlingar, allt beroende på dina besvär.
Du kan få smärtlindring, ex vid huvudvärk. Mobilisering och töjning av strama eller
stela muskler och leder. Rehabilitering efter operation, ex axeloperation,
höftledsprotes mm. Råd ang. träning för att själv påverka dina besvär i rätt riktning.
Hjälp till ökad egen aktivitet via FAR = recept på fysisk aktivitet.
Kostnaden för behandling är densamma som inom Landstinget Blekinge, f.n. 100 kr.
Frikort gäller.
Det behövs ingen remiss.

Välkommen!