Om Mig

Jag är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och har arbetat under många år med rehabilitering och träning. Efter grundutbildningen till sjukgymnast har jag vidareutbildat mig i ett flertal behandlingsmetoder och områden. Framför allt inom det vi kallar rörelse-stödjeområdet. Jag arbetar med smärtlindring, exemplevis akupunktur och TENS. Andra behandlingsmetoder är OMT, McKenzie, mobilisering, träning, axelrehabilitering enligt Axelina med mera.